Maiya Mayhem
Lots of hand knits today. #homemadebitches #fluevogs #knitting

Lots of hand knits today. #homemadebitches #fluevogs #knitting

  1. hat-a-day reblogged this from maiyamayhem
  2. minervadashwood reblogged this from maiyamayhem
  3. smands reblogged this from maiyamayhem and added:
    those strawberry glovelies are still one of my fave handknits ever
  4. campbellhouse reblogged this from maiyamayhem and added:
    Gorgeous!
  5. maiyamayhem posted this